הגדרת מטרות

בירור צרכים וציפיות

מעקב אחר התקדמות והשגת יעדים

שיפור מיומנויות

התמודדות עם אתגרים

הגברת המוטיבציה ומימוש הפוטנציאל