שיחות שיווק יזומות ללקוחות קיימים ופוטנציאליים

ייצוג בפגישות וכנסים מקצועיים

ניהול תהליך המכירה, מו"מ וחתימת הסכמים

שירות לקוחות, גישור וטיפול בתלונות לקוח

שימור לקוחות והעצמת נאמנות הלקוח

ניהול מערך הגבייה מלקוחות